Tjenester & priser

Her finner du alle våre tjenester og priser.

LEGEERKLÆRINGER / ANDRE TJENESTER

Legeerklæring ved søknad om førerkort
650 kr
--- tilleggsattest for førerkort ved diabetes
450 kr
Enkel Legeattest
150 kr
Legeattest til kommune ( TT-kort, Ledsagerbevis, P-tilladelse)
250 kr
Avansert legeattest (inkludert blodprøver og evt. EKG/spirometri)
fra 1000 kr
Legeerklæring ved fritidsdykking
1000 kr
Andre legeerklæringer
iht salærforskrift. Timesats 1040 kr

Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening