Anders Sandvigs Legesenter åpnet september 2019, og er et kommunalt drevet legesenter, hvor vi utdanner leger i spesialiseringsforløp. Ved legesenteret jobber tre fastleger, to LIS1-leger  og tre helsesekretærer.

Legekontoret 04.07.2020

KORONAVIRUS

SARS-CoV-2 er viruset som forårsaker utbruddet av sykdommen covid-19.

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Det finnes ingen vaksine mot sykdommen.

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

Ta kontakt  på telefon for råd og  eventuell avtale om undersøkelse:

  • ring  legesenteret på 917 66000 eller legevakt 116 117 (kveld/helg)
  • IKKE møt opp på legekontor eller legevakt uten avtale.

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

  • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene. (oppdateres løpende)
  • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

Du finner oppdatert informasjon på fhi.no