Anders Sandvigs Legesenter åpnet september 2019, og er et kommunalt drevet legesenter, hvor vi utdanner leger i spesialiseringsforløp. Ved legesenteret jobber tre fastleger, to LIS1-leger  og tre helsesekretærer.

Legekontoret

Influensavaksinene kommer uke 42

Influensavaksine for  risikogrupper starter i uke 42.

PRIS FOR Influnesavaksine (2022-2023)

I år er det bestemt en egenandel på 250,- for vaksinering,selvom man har frikort . Det vil si at alle må betalle for vaksinen i år,selvom man tilhører risikogruppen.

Alle over 65 år, og  øvrige pasienter i risikogruppe ber vi ta kontakt  for vaksinering om man ikke allerede  har en timeavtale  de kommende  ukene/mnd.

Tilhører du ikke risikogruppene kan du bestille resept, hente den ut på apotek og få satt den hos oss. Honorar for setting av vaksinen er da kr. 180,-.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)