Anders Sandvigs Legesenter åpnet september 2019, og er et kommunalt drevet legesenter, hvor vi utdanner leger i spesialiseringsforløp. Ved legesenteret jobber tre fastleger, to LIS1-leger  og tre helsesekretærer.

Viktig informasjon

Legekontoret

Influensavaksine 2023/2024

Influensavaksinen til risikopasienter for 2023/2024 kommer i slutten av uke 41

Hvis du har time hos lege i løpet av de kommende ukene, kan den settes hos legen.

Hvis du ikke har time hos lege, ber vi at du ringer legekontoret for å bestille time til vaksinering.

Pris for vaksinen er 300 kr og den dekkes ikke av frikort.

Risikopasienter er alle over 65 år, gravide etter uke 12 og personer med underliggende sykdommer.

Utfyllende info. på FHI sine nettsider:https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/